Dzień Praw Konsumenta – 15 marca

Dzień Praw Konsumenta to międzynarodowe święto, obchodzone rokrocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego 21 lat wcześniej,  w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

W tym dniu warto uzmysłowić sobie (i zapamiętać!), że w przypadku oszustwa lub innych uchybień, kupujący ma pełne prawo do roszczeń z tego tytułu. Wojciech Krogulec, Miejski Rzecznik Konsumentów w Częstochowie zaznacza, że konsumenci często nieświadomie stykają się z nieuczciwymi praktykami producentów.

Krogulec mówi również, że konsumenci w przypadku chęci zwrotu wadliwego produktu, mają do wyboru dwie opcje:

Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, a nie zgadzamy się z tą decyzją, wówczas powinniśmy się skontaktować ze swoim Rzecznikiem Praw Konsumenta lub z Delegaturą Inspekcji Handlowej.

LN