Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano konferencję pod nazwą „Moje serce dało Ci dom”. Spotkanie miało na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podsumowanie całorocznych działań instytucji i placówek działających na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie. Było też okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób, które szczególnie angażują się w propagowanie idei pieczy zastępczej. O konferencji mówi rzecznik częstochowskiego MOPS-u, Olga Dargiel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/1dargiel.mp3]

W programie konferencji przewidziano również referaty dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Jeden z nich wygłosiła Anna Imielińska, która opowiedziała również dlaczego zdecydowała się na zostanie rodzicem zastępczym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/2anna.mp3]

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania. Obecnie w Częstochowie działa 279 form pieczy zastępczej, w których przebywa 389 dzieci. W tych strukturach jest 11 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinne domy dziecka.

ZD