Dzień Wody na Politechnice

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Politechnika Częstochowska zorganizowała na Wydziale Infrastruktury i Środowiska wykłady i laboratoria dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

O szczegółach Światowego Dnia Wody na Politechnice Częstochowskiej mówi prof. Agata Rosińska, kierownik katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Wydziale Infrastruktury i Środowiska:

Wszyscy obecni dowiedzieli się, ile człowiek może przeżyć bez wody. Oprócz tego mając odpowiedni sprzęt wyposażony w sali laboratoryjnej, mogli zapoznać się z mikro życiem w wodzie i obejrzeć jak wygląda taka struktura. O zajęciach laboratoryjnych mówi dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek:

Jedną ze szkół średnich, która wybrała się na Światowy Dzień Wody, było I Liceum Ogólnokształcące Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Nadzorująca nauczycielka liceum, podkreślała, że młodzież angażuje się w takie wydarzenia:

W programie Światowego Dnia Wody w Politechnice Częstochowskiej były wykłady i laboratoria o tematach m.in. „Proces oczyszczania ścieków”, „Życie w wodzie” oraz „Chemia w wodzie”. Jak wspominają organizatorzy, jeżeli nic nie pokrzyżuje szyków, w przyszłym roku Dzień Wody na Politechnice Częstochowskiej odbędzie się po raz kolejny.

Światowy Dzień Wody w Politechnice Częstochowskiej