Dziesięciolecie miejskiego monitoringu w Częstochowie

Zbliża się dziesięciolecie miejskiego monitoringu w Częstochowie. Pierwsze kamery na ulicach miasta zamontowano w 2009 roku.

Dzięki temu, co roku Straż Miejska w Częstochowie publikuje raport podsumowujący interwencje właśnie z użyciem monitoringu. Strażnicy z referatu do spraw miejskiego monitoringu w minionym roku ujawnili łącznie 2051 zdarzeń wymagających interwencji różnych służb. Szczegóły przedstawiał rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Kucharski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1_ARTUR_KUCHARSKI_20_03_2019.mp3]

Nagrania z miejskiego monitoringu posłużyły również za materiały dowodowe w postępowaniach dotyczących spraw o wykroczenia lub przestępstwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2_ARTUR_KUCHARSKI_20_03_2019.mp3]

Najwięcej przypadków interwencji stanowiły osoby leżące w miejscach publicznych, zarówno te pod wpływem alkoholu, jak i posiadające problemy zdrowotne. Nie były to jednak jedyne przypadki zarejestrowane przez kamery:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/3_ARTUR_KUCHARSKI_20_03_2019.mp3]

Na terenie Częstochowy zainstalowanych jest sto kamer dbających o poprawę spokoju i porządku publicznego, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa. W 2017 roku miejski monitoring zarejestrował 2385 zdarzeń wymagających interwencji. To o 334 zdarzenia więcej niż w roku 2018.

BNO