Dziś 89. rocznica powstania Diecezji Częstochowskiej

b_kubina

 Fot. Bp Teodor Kubina – Pierwszy Biskup Częstochowski

28 października 1925 r. papież Pius XI bullą „Vixdum Poloniae Unitas” powołał do istnienia Diecezję Częstochowską. Katedrą został kościół Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Częstochowie.  Znaczenie miasta w życiu religijnym kształtowało się pod wpływem  Jasnej Góry. Uroczystości o wymiarze ogólnonarodowym, gromadzące rzesze wiernych w Częstochowie, wymagały stałej obecności przedstawiciela Episkopatu Polski. Celem tworzenia nowych diecezji, zarówno w 1925 r. jak i współcześnie jest  duszpasterstwo.
16 listopada 1925 r. Administratorem apostolskim Diecezji został bp Stanisław Zdzitowiecki.  21 listopada tegoż roku biskupem pomocniczym, wikariuszem generalnym i oficjałem Sądu Biskupiego został Władysław Krynicki.
14 grudnia 1925 r. Ks. dr Teodor Kubina mianowany został pierwszym biskupem częstochowskim.
O szczegółach dziękczynienia za to ważne wydarzenie z Arcybiskupem Metropolitą częstochowskim Wacławem Depo rozmawiała Angelika Sitek: