Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

zdjecie0516

O północy w całym Kościele odprawiano pasterki – uroczyste Bożonarodzeniowe Msze Święte, które w IV wieku zapoczątkował papież Grzegorz IV. Nasze świątynie rozbrzmiały radosnym śpiewem Chwała na wysokości Bogu i kolędami: Bóg się rodzi czy Gdy się Chrystus rodzi. Ta wyjątkowa Eucharystia – Pasterka, ma na celu upamiętnienie modlitwy pasterzy z okolic Betlejem, którzy – na wezwanie aniołów jako pierwsi złożyli hołd Nowonarodzonemu. W Archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie pasterce przewodniczył arcybiskup Wacław Depo.

W słowach pozdrowienia metropolita przypomniał za św. Pawłem, że ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. – Słowa apostoła ujawniają nam bezinteresowny dar Boga. Jego Miłość staje się bardzo konkretna i zaadresowana do każdego człowieka, do każdego z nas. Jest to noc radości, jak podkreślał podczas Mszy św. na Watykanie papież Franciszek, bo od teraz Bóg odwieczny, nieskończony jest z nami. Nie jest daleki, nie musimy Go poszukiwać. Jest blisko, stał się człowiekiem i nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa, które uczynił swoim – akcentował abp Depo.

W homilii hierarcha dzielił się: Kiedy staję przed Wami, mam przed oczyma prawie ostatnie badania Uniwersytetu w Oxfordzie, który podaje, że słowem dominującym w 2016 roku jest słowo postprawda. Oznacza ono, że nie ma prawdy obiektywnej, że wszystko jest względne, nie ma tak zwanej jedynej, obiektywnej prawdy. Jest tyle prawd, ilu jest ludzi. A jednak Kościół nie tylko nie przestaje wciąż odczytywać słów Ewangelii, ale również stara się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jaki jest sens Bożego Narodzenia? Co to znaczy, że łaska i prawda przyszły na świat przez Jezusa?

– Wraz z odkrywanym sensem rodzą się kolejne pytania za prorokiem Izajaszem – mówił dalej arcybiskup. – Kto prowadzi ludzi i pozwala im przejść z ciemności do światła, ze smutku do pomnożonej radości? Kto prowadzi ludzi do odnowienia świata miłością? Kto łamie ciężkie brzemię uciskającego zła? Odpowiedź jest zawarta w tym samym fragmencie z proroka Izajasza: Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Zaświadczamy dziś we wspólnocie wiary, że przyjście Syna Bożego na ziemię nie może być przedmiotem ludzkich kalkulacji i wciąż ponawianego sporu czy On w ogóle istniał. Pamiętajmy, że to dzieło nie jest dziełem mającym odpowiednik w historii świata. Jest to dzieło samego Boga, ono przynosi wyzwolenie świata. Nie może być jednak spełnione bez odpowiedzi człowieka i jego współpracy – przypominał metropolita.

Abp Depo odwołał się w swojej homilii do słów wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, który pisał: Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie? Biada jeśliby nie narodził się w Tobie.  – Musimy odróżniać prawdę od postprawdy. Czy nie ma racji współczesny poeta, który zaznacza, że świat przestraszył się samego siebie? – apelował metropolita i zauważył, że niektórzy w tajemnicy Bożego Wcielenia poszli za światłem bijącym od dziecka i dzięki temu przestali się bać. – Prawda i pokój idą od Niego, który przyszedł i wciąż przychodzi. Nie pozwólmy uwięzić się ponownie w ciemnościach świata – apelował hierarcha.

Swoją homilię metropolita zakończył słowami modlitwy św. Jana Pawła II z Pasterki z roku 2003: W pełnej blasku ciszy Twego narodzenia nadal do nas mówisz Emmanuelu. Jesteśmy gotowi Cię słuchać pomimo nocy, bo zapalasz w nas nową nadzieję i zapewniasz triumf miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią. Dlatego przy Tobie trwamy pośrodku nocy.

Wraz z Arcybiskupem Depo przy eucharystycznym stole stanął m.in.: ks. Jan Niziołek – proboszcz parafii archikatedralnej. Przed uroczystym błogosławieństwem odmówiono również modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Na zakończenie abp Depo podziękował za wspólną modlitwę i pytał czy chcemy być wolni czy zniewoleni? Z Bogiem czy poza Bogiem? – Módlmy się, abyśmy nie popadli w ciemność, aby one nas nie ogarnęły – zachęcał metropolita. Po zakończonej Mszy św. wierni udali się do szopki usytuowanej przed głównym ołtarzem, aby oddać cześć Nowonarodzonemu.

AS