E-dowody coraz bliżej

Od 4 marca będzie można składać wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste. Nowe dowody mają być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji. E-dowód będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

O zmianach w dokumencie tożsamości, opowiada Aleksandra Burzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1_ALEKSANDRA_BURZYNSKA_22_02_2019.mp3]

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2_ALEKSANDRA_BURZYNSKA_22_02_2019.mp3]

Co sądzą częstochowianie na temat nowych dowodów? Zapytaliśmy o to przechodniów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3_SONDA_22_02_2019.mp3]

Wymiana starego dowodu osobistego na e-dowód jest nieobowiązkowa, jeżeli stary dowód jest ważny, ale dla chętnych bezpłatnie możliwa. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

PG

Zdjęcie: Urząd Miasta Częstochowa