Egertheti – nowe dzieło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Dzisiaj swoje 85 urodziny obchodzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zostało ono powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, na którym postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Stowarzyszenie prężnie się rozwijało i tuż przed wybuchem II wojny światowej liczyło ponad 250 tysięcy członków. Po wojnie władze komunistyczne utrudniały działalność KSM, a działacze stowarzyszenia często byli prześladowani przez służbę bezpieczeństwa. 7 lutego 1953 KSM został zdelegalizowany. Do reaktywacji KSM doszło w 1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi różnoraką działalność ewangelizacyjną i charytatywną inicjując wiele akcji modlitewnych czy pomocowych. Jednym z najnowszych dzieł KSM jest „Egertheti” (egerteti). Na czym ono polega wyjaśnia koordynatorka dzieła z ramienia KSM Archidiecezji Częstochowskiej Karolina Kot:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/egertheti_Kot_05_02_2019.mp3]

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!?”

ZD