Eko dofinansowanie

Do 30 maja można składać wnioski o dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych, montażu kolektorów słonecznych i usuwania azbestu.
Osoby, które w tym roku zamierzają usuwać z budynków mieszkalnych i gospodarczych wyroby budowlane zawierające azbest, będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych, jednak nie więcej niż 1,5 zł za 1 tonę usuniętych wyrobów, do 45% kosztów transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych, jednak nie więcej niż 900 zł za 1 tonę usuniętych wyrobów. W tegorocznym budżecie miasta na to zadanie przeznaczono 10 tys. zł.
Na wsparcie finansowe będą mogli także liczyć mieszkańcy, którzy zdecydują się na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta, polegającą na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem (także typu ekogroszek) miałem, czy koksem i zastąpieniu go nowym, bardziej ekologicznym. Na ten cel zarezerwowano w tym roku 180 tys. zł. W przypadku wymiany kotła starego typu na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy (np. ekogroszek) będzie można otrzymać do 50 % kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu), jednak nie więcej niż 3 tys. zł. W przypadku zastąpienia ogrzewania węglowego kotłem gazowym, olejowym, podłączeniem do miejskiej sieci c.o., bądź ogrzewaniem elektrycznym, kwota dotacji wynosi do 50 % kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu) lub podłączenia do sieci c.o., jednak nie więcej niż 5 tys. zł.
70 tys. zł z tegorocznego budżetu miasto przeznaczy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli montaż kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota dofinansowania wynosi do 50 % kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i instalację solarów (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 3 tys. zł.
Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13 pok. 3, do 30 maja 2017 r.

Wnioski dostępne na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.