Eko Patrol powalczy ze smogiem

Niestety wraz ze spadkiem temperatur rośnie zagrożenie smogowe. Częstochowa, tak jak inne miasta regionu, musi borykać się z tym problemem. Podejmowanych jest szereg akcji profilaktycznych mających przyczynić się do ograniczenia tzw. niskiej emisji. Do walki z zanieczyszczeniem powietrza wykorzystywane są również najnowsze zdobycze techniki. O działaniach jakie są podejmowane w walce ze smogiem mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Szczerba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1eko_patrol_Szczerba_22_01_2019.mp3]

Andrzej Szczerba wyjaśnia na czym polega działanie Eko Patrolu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2eko_patrol_Szczerba_22_01_2019.mp3]

Ze względu na możliwość kontroli posesji przez Straż Miejską powinniśmy mieć przygotowany do okazania atest/certyfikat zakupionego paliwa stałego (węgla). W sytuacjach spornych dokument ten pozwoli przenieść ewentualną odpowiedzialność z mieszkańca na firmę dostarczającą paliwo.
Wydział Ochrony Środowiska zapowiada, że nie będzie pobłażania dla osób spalających w kotłach grzewczych różnego rodzaju odpady. Proceder taki będzie karany wysokimi mandatami lub kierowaniem spraw do sądu.

ZD

foto źródło: UMCz