Ekologiczne wskaźniki w raporcie rocznym TAURONA

TAURON przez ostatnie lata umacniał swoją pozycją przedsiębiorstwa wyznaczającego trendy w raportowaniu zintegrowanym. Podsumowując kluczowe wydarzenia i osiągnięcia 2019 roku, grupa włączyła się w globalny trend, opisując wpływ swojej działalności na środowisko, otoczenie społeczne oraz sferę zarządzania (ESG). Jest to także odpowiedź na pojawienie się w 2019 roku nowego indeksu giełdowego WIG–ESG.

Najnowszy raport jest jednak przede wszystkim podsumowaniem gruntownej transformacji biznesu realizowanej pod hasłem Zielony Zwrot TAURONA.

Raport jest dostępny pod adresem raport.tauron.pl.

– W tym roku nasz raport ma szczególny charakter. Za jego pośrednictwem chcemy pokazać, jak wywiązujemy się ze zobowiązań sformułowanych w zaktualizowanej strategii. W 2019 roku podwoiliśmy moce zainstalowane w technologii wiatrowej i znaleźliśmy się pod tym względem na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Zachęcam do lektury raportu i zapoznania się z naszymi ambitnymi planami, których kluczowym punktem będzie 2030 rok – dodaje prezes TAURONA.

Przebudowie uległa struktura i zakres raportu, co w dużej mierze jest efektem dialogu, który TAURON prowadzi z podmiotami analizującymi działalność Grupy pod kątem ESG. Najnowsza realizacja to szczegółowa opowieść o tym, jak energetyka wpływa na środowisko i społeczeństwa oraz o tym, jak gwałtownie zmieniające się oczekiwania otoczenia wpływają na sektor. Szczegółowo opisane projekty jasno pokazują, w jaki sposób TAURON czynnie uczestniczy w transformacji krajowej energetyki w kierunku rozwijania źródeł zeroemisyjnych.

Dostępność raportu w wersji online umożliwia wszystkim zainteresowanym szybkie dotarcie do informacji oraz ich samodzielną analizę. Przejrzysta nawigacja intuicyjnie prowadzi do poszczególnych sekcji, np. polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Można tam poznać m.in. szczegóły autorskiego projektu dla dzieci – TAURON Energetyczny Junior Cup. Jest to cykl turniejów, w których bierze udział sto dziecięcych klubów piłkarskich z południowej Polski.

Raport jest skierowany do szerokiego grona odbiorców – lokalnych społeczności, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, aktualnych i potencjalnych pracowników. Pozostaje jednak cennym źródłem wiedzy także dla środowiska inwestorskiego i oferuje mu szereg nowoczesnych narzędzi ułatwiających zrozumienie specyfiki działalności Spółki.

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które wykorzystane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI Standards.

Źródło: Tauron