Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie – zachęcamy do udziału w szkoleniu

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie on-line „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie”. Organizatorem szkolenia jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB).

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania 1.1 dotacji celowej, realizowanego w 2024 r. przez IERiGŻ-PIB, a zlecanego przez MRiRW.

Dla kogo?
Szkolenie jest skierowane do rolników oraz pracowników: Stacji Chemiczno-Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Kiedy?
Planowany termin szkolenia to 14 czerwca 2024 r. (piątek), w godzinach 9:00-13:00 (4 godziny wykładowe).

Forma szkolenia
Szkolenie odbędzie się w formie on-line, poprzez aplikację MS TEAMS. Link zostanie przesłany uczestnikom przed szkoleniem.

Jak wziąć udział?
Należy zarejestrować się, używając poniższego linku:

Link do rejestracji na szkolenie pt. „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie

Ramowy zakres szkolenia
Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

– strategia Europejskiego Zielonego Ładu i jej znaczenie dla rolnictwa;
– znaczenie nawożenia w produkcji rolniczej;
– istota bilansu nawozowego;
– produkcja, ceny i handel nawozami mineralnymi;
– zużycie nawozów mineralnych oraz poziom nawożenia;
– zużycie nawozów wapniowych oraz poziom nawożenia;
– szacunek zużycia nawozów naturalnych;
– szacunek obrotu nawozami naturalnymi,
– RENURE – istota nowej formy nawozów.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi