EkoSłupki w Olsztynie

Fot. www.olsztyn-jurajski.pl/ekoslupki-na-smog/

W tym tygodniu na terenie podczęstochowskiego Olsztyna zainstalowane zostały EkoSłupki. Urządzenia sygnalizują poziom zanieczyszczenia powietrza. Informują mieszkańców i turystów, jakim powietrzem aktualnie oddychają.

EkoSłupki co godzinę dokonują pomiaru stężenia zanieczyszczeń. Po wykonaniu pomiaru, za pomocą koloru światła sygnalizują jakość powietrza. Jeśli światło ma kolor zielony, jakość powietrza jest bardzo dobra, kolor czerwony ostrzega przed bardzo złą jakością powietrza wywierającą negatywny wpływ na zdrowie. Jak mówi wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, zamontowane urządzenia mają uświadamiać mieszkańców o konieczności wspólnego dbania o środowisko:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_EkoSlupki_Kucharski_26_02_2021.mp3]

Jakość powietrza będzie można kontrolować nie tylko w samym Olsztynie, ale w całej gminie. W pobliskich wsiach zostaną zainstalowane specjalne czujniki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_EkoSlupki_Kucharski_26_02_2021.mp3]

Władze gminy Olsztyn planują od przyszłego sezonu grzewczego wdrożyć kontrole przy użyciu dronów, które zbadają skład spalin wydobywających się z kominów. Ma to na celu poprawienie jakości powietrza, a co za tym idzie polepszenie zdrowia mieszkańców.

AS