Ekspansja natury na ul. Legionów

Internauci i nasi słuchacze donoszą o fatalnym stanie niektórych częstochowskich chodników i dróg rowerowych, z których najbardziej zaniedbanymi wydają się ścieżki przy ul. Legionów. Miejski Zarząd Dróg wyjaśnia, że prace darniowania chodników wykonywane są na bieżąco.

Stan częstochowskiej zieleni miejskiej już od kilku lat podgrzewa internetowe dyskusje. Tym razem uwagę internautów przykuwa stan chodników wzdłuż ul. Legionów, od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. Jak wyjaśnia Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg, odcinek ten nie jest na razie darniowany, bo lada chwila mają tam ruszyć prace budowlane, przez co darniowanie byłoby tylko niepotrzebnym kosztem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/1_zarosniete_chodniki_hasik_19_08.mp3]

Należy wyjaśnić, że zielenią miejską znajdującą się w obszarze pasów drogowych, czyli m.in. na chodnikach, ścieżkach rowerowych i poboczach nie zajmuje się Centrum Usług Komunalnych, a Miejski Zarząd Dróg. W imieniu MZD działaniami tymi zajmuje się wyłoniona w przetargu firma. Rzecznik MZD omówił procedury, według których odbywa się porządkowanie pasów drogowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/2_zarosniete_chodniki_hasik_19_08.mp3]

Doprowadzenie do porządku zarośli przy skrzyżowaniu ul. Legionów z al. Wojska Polskiego rzeczywiście wydaje się być bezsensowne w obliczu prac drogowych, jakie według zapowiedzi, lada chwila mają ponownie ruszyć. Zaplanowano jednak darniowanie chodników na ul. Legionów od placu budowy do ul. Faradaya. Ma to nastąpić najpóźniej do końca września.