Emerytura lub renta po zmarłym

Emerytura lub renta po zmarłym

Fot. ZUS

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Po śmierci emeryta lub rencisty jedno jego świadczenie może być wypłacone rodzinie.

Członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury lub renty jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_ZUS_SWIADCZENIE_PO_ZMARLYM_03_12_2020.mp3]

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało jej wypłacone. ZUS wypłaca emerytury i renty w kilku terminach płatności każdego miesiąca. Świadczenie możemy zatem otrzymać najpóźniej w dniu płatności, jaki został przydzielony zmarłemu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_ZUS_SWIADCZENIE_PO_ZMARLYM_03_12_2020.mp3]

Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe. W drugiej kolejności: małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe). W trzeciej kolejności: inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności: odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonka), odpis aktu urodzenia (w przypadku dzieci) oraz środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania danej osoby przed jej śmiercią.

BNO