Erasmus w III LO

III Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie wzięło udział w międzynarodowej wymianie uczniów w ramach projektu Erasmus. To już drugi rok, w którym szkoła przystępuje i korzysta z programu, wymieniając się uczniami ze szkołami w Chorwacji, Hiszpanii i na Węgrzech.

Tematem przewodnim w tym roku jest młody człowiek w Europie, stanowiący symbol przedsiębiorczości oraz troski o drugiego człowieka. Jan Randak, dyrektor placówki opowiada o tegorocznej wymianie, przedstawiając jednocześnie plany dotyczące przyszłych projektów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_JAN_RANDAK_10_04_2019.mp3]

W ramach wizyty przygotowywane są spotkania z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wolontariatem i pomocą drugiemu człowiekowi. Mówi Agnieszka Ziajska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w III LO:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_AGNIESZKA_ZIAJSKA_10_04_2019.mp3]

Zaletą programu Erasmus jest także szlifowanie umiejętności językowych. Młodzież porozumiewa się ze sobą w języku angielskim, który zdaniem Mai Myśliwiec – uczestniczki programu Erasmus, nie stanowi problemu w komunikacji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3_MAJA_MYSLIWIEC_10_04_2019.mp3]

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako inicjatywa wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea w postaci rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami pozostała taka sama.

BNO