Europejskie Dni Ptaków

W dniach 6-7 października 2018 obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów. Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków odbędą się po raz 25. Mówi Stanisław Stefaniak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-dni-ptakow.mp3]

Jakie popularne gatunki spotykane są w naszym regionie?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2-dni-ptakow.mp3]

W tegoroczne Europejskie Dni Ptaków aktywnie włączają się również członkowie częstochowskiego towarzystwa ochrony ptaków. Częstochowska grupa OTOP zaprasza na wycieczkę brzegiem zbiornika w Poraju w niedzielę 7 października. Zbiórkę wyznaczono na stacji kolejowej Masłońskie-Natalin o godz. 8.15 (pociąg do Masłońskich odjeżdża z Częstochowy o godz. 7.42.) Przewodnikiem będzie Marcin Borowik.

Pierwsze wyniki tegorocznych Europejskich Dni Ptaków pojawią się w poniedziałek 8 października.

PNP