Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Wystąpienie w debacie: Praworządność i konsekwencje orzeczenia ETS

Europoseł Jadwiga Wiśniewska, źródło fot.: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w ramach sesji plenarnej odbyła się w debata „Praworządność i konsekwencje orzeczenia ETS”, w której wzięła udział Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Zdaniem Jadwigi Wiśniewskiej trudno skomentować wszystkie nieprawdy i kłamstwa, które padły podczas debaty. Odniosła się do jednego, do kłamstwa prawnego: „Otóż pragnę powiadomić, że względem Polski nie został uruchomiony art. 7, a nawet nie stwierdzono ryzyka naruszenia tego artykułu przez Polskę”. Jak mówiła, mechanizm praworządności wymyślono zatem dlatego, że w Radzie nie było konsensusu i porozumienia. „A takie przesłanki względem Polski nie zachodzą i nie wypada tak kłamać” – dodała.
Wiśniewska podkreśliła, że jeśli zaś chodzi o mechanizm warunkowości i rozumienie tego mechanizmu jako instrumentu do przestrzegania rzetelnego wydatkowania środków publicznych – bo tak był on konstruowany i na to zgodzili się premierzy na szczycie lipcowym w 2020 roku – „to oczywiście jesteśmy za tym, żeby środki unijnie nie były defraudowane”. Eurodeputowana podkreśliła, że Polska jest przykładem jak przyzwoicie, solidnie, sumiennie wydawać środki unijne. „Państwo chcecie, żeby mechanizm warunkowości był instrumentem politycznym i wywieracie nieuprawnioną presję na Komisję Europejską, by z mechanizmu praworządności zrobiła karykaturę praworządności” – stwierdziła.

źródło: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej