Europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska: – Przemoc uderza w godność człowieka

Adrian GrycukW Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sprawozdania legislacyjnego z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego dotyczącego zwalczania przemocy wobec kobiet.

Podczas debaty Jadwiga Wiśniewska przypomniała słowa Ojca Świętego Franciszka wypowiedziane dziś przez niego w czasie wizyty w PE, który powiedział, że zapominanie o Bogu rodzi przemoc.

„Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do zachowania godności, a przemoc właśnie uderza w godność człowieka i jest bardzo poważnym problemem społecznym. Każdego dnia kobiety na całym świecie doświadczają przemocy fizycznej, seksualnej, cyberprzemocy i przemocy psychicznej” – mówiła europosłanka PiS.

Jadwiga Wiśniewska przypomniała o bardzo wysokiej skali przemocy w krajach rozwijających się, gdzie dochodzi do zbiorowych gwałtów, handlu kobietami i zabójstw honorowych. Jednocześnie zauważyła, że problem przemocy dotyczy także Europy i działania powinny być skierowane tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Europosłanka PiS podkreśliła, że tworzenie kolejnych dokumentów na poziomie europejskim nie jest tu właściwym rozwiązaniem. „Mając na uwadze, że kraje członkowskie posiadają rozbudowane ustawodawstwo w tym zakresie, zgodne z ich potrzebami, uwarunkowaniami i kulturą, nie ma żadnego uzasadnienia, aby mnożyć rozwiązania prawne na poziomie europejskim. Poszczególne kraje mające ustawodawstwo powinny go przestrzegać, a Unia nie powinna w nie ingerować” – zaznaczyła Jadwiga Wiśniewska.

Info: Lilla Szymańska /Office of Jadwiga Wiśniewska, MEP

fot. Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL