Europoseł Wiśniewska: węgiel może być przyjazny dla środowiska

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu zaprezentowano wystawę „BE CO@L” promującą nowoczesne wykorzystanie węgla. Wydarzenie zorganizowała europoseł Jadwiga Wiśniewska we współpracy z Polską Grupą Górniczą.

Autorzy wystawy zwracają uwagę na kluczową rolę węgla w świecie, wskazując, że bez niego nie byłby możliwy postęp w medycynie, farmacji, biologii, motoryzacji, czy kosmonautyce. Współczesna cywilizacja zależy od węgla i jego związków – jako źródła energii i surowców dla różnych gałęzi przemysłu w postaci nieodnawialnych paliw kopalnych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Celem wystawy jest pokazanie znaczenia wydobycia węgla nie tylko dla Polski, ale również w ujęciu globalnym. Węgiel od wieków jest jednym z głównych źródeł energii i dlatego przewidujemy, że bez węgla świat nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię w przyszłości – mówiła Jadwiga Wiśniewska.

Według szacunków autorów wystawy przy obecnym tempie wydobycia, zasoby węgla kamiennego wystarczą na co najmniej 200-300 lat. W przypadku ropy naftowej jest to tylko 50 lat, zaś w przypadku uranu (elektrownie jądrowe) blisko 100 lat.

Co więcej, chcielibyśmy podkreślić, że węgiel jest podstawą różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu, na przykład elektronicznego, motoryzacyjnego, technologii włókien węglowych czy przemysłu stalowego. A obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom, węgiel staje się coraz bardziej przyjaznym dla środowiska i niskoemisyjnym źródłem energii – zaznaczyła Jadwiga Wiśniewska.

Tomasz Rogala z Eurocoal zwracał uwagę na szerokie wykorzystanie węgla w przemyśle i nauce. „Węgiel jest źródłem energii, które może być przyjazne dla środowiska i które daje miejsca pracy” – mówił Rogala. Autorzy wystawy zaznaczyli, że przemysł węglowy zapewnia dobrze płatne miejsca pracy, warte 13 miliardów euro rocznie a jednocześnie przyczynia się do rozwoju gospodarki i napędza koniunkturę – szacuje się, że na jedno miejsce pracy w górnictwie przypadają trzy miejsca pracy związane z całym sektorem górnictwa węgla.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przypomniał, że w 2015 roku rozpoczął się proces głębokiej restrukturyzacji przemysłu związanego z sektorem wydobywczym.

Nie myliliśmy się, że przyjdzie czas wzrostu cen węgla. Dziś mamy bezprecendensowo wysokie środki w Polskiej Grupie Górniczej – tego w polskiej historii nie było – mówił Tobiszowski.

Wiceminister podkreślił, że dzięki działaniom resortu energii polskie kopalnie stają się bardziej innowacyjne i lepiej zinformatyzowane. Zwrócił również uwagę na szersze zaplecze intelektualne i eksperckie, co znajduje odzwierciedlenie w lepszej współpracy z ośrodkami naukowymi.

Źródło: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Relacja video z otwarcia wystawy BE CO@L, węgiel – źródło energii, surowiec i wartość cywilizacyjna