Ewangelizacyjne spotkanie w Przedborzu

Po raz szósty w Przedborzu zorganizowany zostanie Festyn Ewangelizacyjny. 6 sierpnia od południa do późnych godzin wieczornych na rynku w Przedborzu będzie się działo wiele, o czym mówią goście Radia Fiat ks. Henryk Dziadczyk – proboszcz parafii pw. św. Aleksego w Przedborzu i kleryk Piotr Sinkiewicz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/3.15_PRZEDBORZ-FESTYN-EWANGELIZACYJNY.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

W średniowieczu Przedbórz, usytuowany przy brodzie nad Pilicą, należał do parafii Policzko, a dochody z przeprawy przez rzekę czerpane były przez klasztor w Trzemesznie. W Przedborzu prawdopodobnie ok. 1278 r. powstała kaplica. W osadzie bywał Bolesław Wstydliwy wraz ze swą świtą oraz z żoną Kunegundą. Prawdopodobnie na jej pole­cenie kaplicę wybudował Jacek Aleksy Sadykierz, ku czci patrona św. Aleksego, jej dziadka ce­sarza Aleksego Komnena. Po wielkim pożarze w 1341 r. Kazimierz Wielki odnowił Przedbórz, wzniósł zamek i dobudował do świątyni wieżę z czerwonego piaskowca. W tym samym roku parafia z Policzka została przeniesiona do Przedborza przez abp. Jarosława Bogorię Skotnickie­go. W 1512 r. parafia miała proboszcza, dwóch wikariuszy oraz wikarego w dawnym kościele w Policzku. W 1683 r. kościół uległ spaleniu. W latach 1683-1695 odbudowano i powiększo­no kościół wznosząc kaplicę św. Mikołaja dzięki fundacji Mikołaja Siemieńskiego. Wskutek kolejnych pożarów wieża Kazimierza Wielkiego została obniżona. Kościół został zniszczony w 1834 r. przez pożar i odbudowany na nowo kosztem rządu. Po I wojnie światowej kościół był odbudowywany staraniem ks. Antoniego Ręczajskiego. Ostatnio remontowany był w la­tach 1974-1978 staraniem ks. Józefa Oktobrowicza. W latach 1994-1997 został pokryty blachą miedzianą staraniem ks. Stanisława Szczypiora. Kościół jest w stylu gotyckim, w ciągu wieków wielokrotnie przebudowywany, obecnie w większości barokowy, jest budowlą orientowaną, wzniesioną z kamienia i cegły. W centrum głównego ołtarza znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z tytułem Matki Bożej Serdecznej, sprowadzony z Krakowa przez ks. Adriana Barskiego w 1618 r.

Przedbórz leży w diecezji radomskiej – to dobre miejsce na wakacyjną wyprawę, zwłaszcza, że słychać tam dobrze Radio Fiat!

Info za Przedbórz