Ferie ze Strażą Miejską

straz-miejska

Częstochowska straż miejska otwiera swoje drzwi dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej, którzy w przyszłym tygodniu rozpoczynają ferie. Zajęcia będą prowadzone od 2 do 13 lutego.
Podczas spotkań „Bezpieczne ferie z częstochowską Strażą Miejską” będzie okazja do wysłuchania prelekcji oraz zwiedzenia Centrum Monitoringu Wizyjnego. Z pokazu multimedialnego dzieci dowiedzą się o zagrożeniach na drodze i placu zabaw, bezpiecznym zachowaniu wobec agresywnego psa czy właściwej postawie wobec osoby nieznajomej. Dodatkową atrakcją będzie poznanie wyposażenia strażnika i jego umundurowania.
Z kolei młodzież ma zostać uczulona na zachowania niebezpieczne. Omówione zostaną najczęściej popełniane przez młodych ludzi przestępstwa i wykroczenia. Nie zabraknie przykładów obrazujących szkodliwe działania popularnych używek – alkoholu i papierosów.

Chętni do udziału w zajęciach już mogą zgłaszać się do częstochowskiej straży miejskiej.