Festiwal Piosenki Podwórkowej

Po raz trzeci już Ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej przygotowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie.
Uczestnicy prezentowali się 25 października od godziny 10.00 w Hali Polonia.

Udział w festiwalu wzięło około 600 osób, a na scenie pojawiło się 200 uczestników, z 30 placówek, z terenu 4 województw (śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego). Były to dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Mówi wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie, Beata Mstowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1festiwal_beata_mstowska_25_10_18.mp3]

Organizacja nie byłaby możliwa bez nauczycieli stowarzyszenia. Mówi fizjoterapeutka, Monika Bąk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2festiwal_monika_bak_25_10_18.mp3]

Najważniejszymi osobami na festiwalu byli oczywiście sami uczestnicy oraz ich podopieczni. Mówią opiekunka zespołu „Tornado” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lublińca, Klaudia Brewka oraz jej podopieczna Marlena:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/3festiwal_kladuia_brewka_i_marlena_25_10_18.mp3]

Na laureatów festiwalu czekały specjalne nagrody.

KF