Fikcyjne kolizje drogowe

opony

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 29 osobom. Sprawa dotyczy wyłudzenia odszkodowań z tytułu fikcyjnych kolizji drogowych.

W latach 2012-2014 na terenie Częstochowy i okolicznych gmin doszło do szeregu upozorowanych kolizji drogowych, których celem było wyłudzenie nienależnych odszkodowań. Często samochody biorące udział w tych stłuczkach były sprowadzane z zagranicy w stanie uszkodzonym.

Głównymi oskarżonymi w tej sprawie są były policjant z Częstochowy Konrad M. i prowadzący warsztat samochodowy Marcin K. Osoby te wykorzystując doświadczenie zawodowe Konrada M., w kwietniu 2012 r. upozorowały pierwszą kolizję w miejscowości Głuszczyn. Następnie oskarżeni zwrócili się do firm ubezpieczeniowych o wypłatę odszkodowań w kwocie 16.000 zł (Konrad M.) i 5.200 zł (Marcin K.).

Do popełnienia kolejnych przestępstw wykorzystywano podstawione osoby (tzw. słupy). Aktem oskarżenia objęto 22 fikcyjne kolizje drogowe, a kwoty wyłudzonych odszkodowań wynosiły od 5.000 zł do 85.000 zł.

Osobą biorącą udział w jednej z fikcyjnych kolizji był policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Sebastian B. Osobie tej prokurator przedstawił zarzut oszustwa na szkodę firmy ubezpieczeniowej na kwotę 50.400 zł oraz zarzut przekroczenia uprawnień służbowych poprzez poinformowanie Konrada M. o czynnościach policji, podejmowanych wobec jego osoby.

Dodatkowo w śledztwie stwierdzono, że jedna z kolizji była przedmiotem czynności weryfikacyjnych, prowadzonych na zlecenie ubezpieczyciela przez firmę detektywistyczną. Czynności te były wykonywane przez Roberta L. – policjanta jednego z komisariatów w Katowicach, który posiadał zgodę przełożonego na dodatkowe zatrudnienie w firmie detektywistycznej. W trakcie weryfikacji przebiegu zdarzenia, w celu uzyskania informacji o osobach biorących udział w kolizji, policjant posłużył się bezprawnie policyjnymi bazami danych. Ponadto Robert L. uzyskał od uczestnika kolizji pisemne oświadczenie dotyczące upozorowania kolizji. Następnie uzgodnił z Konradem M. cofnięcie wniosku o wypłatę odszkodowania i jednocześnie za kwotę 10.000 zł przekazał mu oświadczenie uczestnika kolizji, które Konrad M. zniszczył.

Akt oskarżenia dotyczy również przestępstw popełnionych przez 3 pracowników stacji diagnostycznej w Koniecpolu, którym zarzucono poświadczenie nieprawdy. Osoby te działając na zlecenie Konrada M. i Marcina K. wystawiały nieprawdziwe zaświadczenia o przeprowadzeniu badań technicznych pojazdów. Faktycznie samochody, których dotyczyły zaświadczenia, były uszkodzone i nie były zdolne do jazdy.

Przesłuchani w charakterze podejrzanego Konrad M. i Marcin K. przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa. Diagności ze stacji kontroli pojazdów w Koniecpolu oraz Robert L. (detektyw) nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw.
Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji („policja w policji”).