Finał konkursu „Nieodkryta Częstochowa”

We wtorek 29 maja spotkali się uczestnicy projektu i konkursu dla młodzieży „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”. Mówi główna inicjatorka projektu i współorganizatorka konkursu Justyna Wartacz – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół Technicznych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1-nieodkryta-czestochowa.mp3]

Akcję licznie wsparli także uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28. Mówi dyrektorka placówki Agnieszka Cupiał:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2-nieodkryta-czestochowa.mp3]

Projekt organizują wspólnie: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Specjalnych nr 28, Akademia im. Jana Długosza, oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Ni’Finn Polska, Muzeum Częstochowskie, Klasztor O. Paulinów na Jasnej Górze oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W ramach projektu można m.in. wziąć udział w konkursach, wycieczkach oraz grach miejskich. Jak informują organizatorzy w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne edycje.

PNP