Fizycy, metafizycy

DSCF5976

Konferencja naukowa „Astronomia – nauka i wiara” odbyła się dziś, 27 września 2014 r., w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie. Była związana z 75. rocznicą śmierci ks. Bonawentury Metlera, pasjonata i popularyzatora astronomii. 

– mówi prelegent, Łukasz Kopera. Ks. Metler pozostawiał po sobie ślady w każdym miejscu, w którym pracował.

Bardzo istotnym tematem spotkania były relacje między nauką a wiarą. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy zgłębianie nauki nie prowadzi na manowce materializmu?

– mówi Michał Drahus z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nad syntezą wiary a nauki zastanawiał się ks. prof. Stanisław Wszołek, który daje jednak negatywną odpowiedź.

Jak reaguje człowiek na poznanie ogromu Wszechświata i ilości niepojmowalnych zjawisk oraz uświadomie sobie, że w tym gigantycznym świecie jest jedyną istotą, która bada go rozumem?

Inną, bardzo podobną, kwestią była relacja między nauką a wiarą.

– mówi dr Dariusz Dąbek. Dyskutanci zwracali uwagę,że wielu przełomowych naukowców, w tym astronomów, było związanych z Kościołem. Organizatorami konferencji byli: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Stowarzyszenie Astronomia Nova.

Krzysztof Rygalik