Fortum przebudowuje ciepłociąg – utrudnienia w II Alei NMP

Firma Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. wykonuje przyłącze ciepłownicze zajmując część jezdni i środkowego deptaka w II Al. NMP w okolicach nr 16. W związku z tym występują utrudnienia w ruchu w tym rejonie.
Wykonawca deklaruje, że przejazd zostanie ułatwiony poprzez zaangażowanie w godzinach szczytów osoby uprawionej do kierowania ruchem, co pozwoli na zrównoważenie przejazdów aut i przejść pieszych w tym miejscu. Zgodnie z deklaracjami Fortum roboty zakończą się 17 grudnia.

źródło: MZD w Częstochowie