Forum młodych na AJD

Forum mlodych (3)

I Częstochowskie Forum Młodych i XI Forum Młodych Nauki – to wydarzenia, które odbyły się dziś (wtorek 14 czerwca) w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W wydarzeniu wzięli udział doktoranci, studenci i uczniowie z Częstochowy i regionu po to, aby jego uczestnicy mogli zaprezentować wyniki swoich badań i działalności studenckich oraz uczniowskich kół naukowych.

W tegorocznym forum wzięło udział około 220 osób, spośród których 80 to uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.