Franciszek na Jasnej Górze – Bóg jest konkretny

 

Franciszek_homilia_JG_28_07_2016_fot_Marcin_Jedryka

28 lipca 2016 przejdzie do historii narodu polskiego, polskiego Kościoła, jasnogórskiego sanktuarium i Częstochowy. Ta historia dzieje się na naszych oczach i z naszym udziałem. O godz. 10.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Wraz z nim przy eucharystycznym stole stanęli polscy biskupi i kapłani. Wśród osób blisko ołtarza znaleźli się również reprezentanci kraju w osobie pary prezydenckiej.

Na zdjęciu papież Franciszek wygłaszający homilę, fot. Marcin Jędryka.

Zgromadzenie eucharystyczne rozpoczęło się od odśpiewania pieśni Bogarodzica. Wszak Msza św. sprawowana była jako dziękczynienie za 1050 rocznicę chrztu św, a ta pieśń przez szereg wieków towarzyszyła wierzącemu narodowi polskiemu.

W swoim słowie do licznie zgromadzonej rzeszy wiernych papież zaznaczył: Bóg jest konkretny. Z dzisiejszych czytań wynika, że w działaniu Boga wszystko jest konkretne: Boża mądrość „działa jako twórca” i „igra” (por. Prz 8, 30), Słowo staje się ciałem, rodzi się z matki, rodzi się pod Prawem (por. Ga 4, 4), ma przyjaciół i uczestniczy w weselu: Odwieczny komunikuje się z ludźmi, spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach. – Także wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować. Przede wszystkim mogliście namacalnie dotknąć konkretnej i przezornej czułości Matki wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym, a którą pozdrowiliśmy w Psalmie jako „chlubę naszego narodu”. – mówił Ojciec Święty na jasnogórskim szczycie.

Papież Franciszek odniósł się też oczywiście do znaków czasu jakie musimy odczytywać nie tylko w Kościele. -W Maryi znajdujemy pełną odpowiedź Panu: w ten sposób w wątek Boży wplata się w dziejach „wątek maryjny”. Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona: to Ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym: to Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. – podkreślał Ojciec Święty.

Dla wiernych udział w tej wyjątkowej Eucharystii to duże przeżycie. -Niesamowite jest dla mnie, że udało mi się w życiu przeżywać Msze św. z papieżami. Pamiętam 1991 rok i Mszę św. w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dane mi było być tutaj również 10 lat temu kiedy do Polski pielgrzymował Benedykt XVI. I jest radość dzisiejszego spotkania – mówi Grażyna z Bydgoszczy.

Na wizytę Ojca Świętego na Jasnej Górze przygotowano specjalnie dwa nowe trony. Jeden z nich został umieszczony w Kaplicy Matki Bożej, gdzie papież Franciszek zatrzymał się na modlitwę poprzedzającej Mszę św., a drugi postawiono  przy ołtarzu na Szczycie.

Paulini z Jasnej Górze przygotowali w darze dla Ojca Świętego ikonę Matki Bożej Częstochowskiej oraz kielich. – W postawie kielicha, w jego stopie widnieją trzy medaliony: jeden z jasnogórska Matką Bożą, drugi z herbem Zakonu Paulinów i herb papieski – opisuje rzecznik klasztoru, o. Sebastian Matecki.  Taki sam kielich, jakim będzie obdarowany papież Franciszek, będzie używany przez Ojca Świętego do Najświętszej Eucharystii, a po tym wielkim wydarzeniu pozostanie w klasztorze jasnogórskim jako pamiątka.

Szacuje się, że w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez Piotra naszych czasów brało udział ponad 200 tys. osób.

Angelika Sitek

fot. Zbyszek Derda