Fundacja Dla Życia i Rodziny z relikwiami św. Jana Pawła II

dolina

 

Dla Fundacji dla Życia i Rodziny 11 października był dniem, który odnotują w annałach jako jeden z tych szczególnych. Tego dnia odbyło się w Dolinie Miłosierdzia Bożego uroczyste przekazanie relikwii św. Jana Pawła II, patrona fundacji. Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski przekazał ten niezwykły dar podczas Mszy św. Wygłosił także homilię, w której mówił:

„Pozwólcie, że będziemy przeżywać to w duchu zamyślenia, które dzisiaj przygotowałem. To nie jest bowiem przypadkiem, że św. Paweł zarówno wczoraj jak i dziś, na samym początku fragmentu Listu do Galatów poucza nas: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I to jest już pierwsze współuczestnictwo wiary, tej samej wiary Kościoła. Wiary apostolskiej przekazanej od Chrystusa poprzez apostołów, którzy żyją przykazaniem. To wszystko, co Jezus uczynił, powiedział kim dla nas był i jest. W tych słowach podkreśla prawdę, że prawdziwa wolność jest uzyskiwana przez Chrystusa. To On przyniósł nam poprzez ofiarę samego siebie tę wolność usprawiedliwiając nas wobec surowości praw Starego Przymierza. Bardzo słusznie się zauważa, że Pan Bóg dał człowiekowi dziesięć przykazań. Owe dziesięć słów jako drogowskaz.”

Takim drogowskazem jest dla Fundacji postać św. Jana Pawła II, patrona jej działalności i założeń.

Szczegółowe informacje dotyczą działalności Fundacji dla Życia i Rodziny można znaleźć na stroniewww.zyciacud.pl oraz na profilu na fb.