Gabinety pielęgniarek i dentystów znów w szkołach

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami został przyjęty przez rząd. Zakłada on, że organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz dentystów.

Według Ministerstwa Zdrowia projekt zakłada „zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły”, a także „zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus.

O zdanie na ten temat zapytaliśmy dyrektorkę Katolickiej Szkoły Podstawowej, s. Immolatę Jastrzębską:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1profilaktyka_zdrowotna_s_immolata_jastrzebska_19_03_19.mp3]

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej. Mówi mama dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32, Małgorzata Ciura:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2profilaktyka_zdrowotna_malgorzata_ciura_19_03_19.mp3]

Przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

KF

foto źródło: www.pexels.com/Pixabay