Gaudeamus w AJD

inauguracja-720x405

46. inauguracja roku akademickiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się we wtorek, 4 października b.r. Początek o godz. 10.30. Akademicy rozpoczną nowy rok w auli uczelni przy ul. Waszyngtona 4/8, a w programie uroczystości znalazło się m.in. nadanie tytułu Profesora Honorowego AJD prof. zw. dr. hab. inż. Januszowi Rachoniowi.

Program inauguracji:

  1. Hymn państwowy
  2. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
  3. Wystąpienie JM Rektora AJD
  4. Przemówienia zaproszonych Gości, Studentów i Doktorantów
  5. Nadanie tytułu Profesora Honorowego AJD Prof. zw. dr. hab. inż. Januszowi Rachoniowi
  6. Immatrykulacja Studentów i Doktorantów
  7. Wykład inauguracyjny: dr hab. Jadwigi Bednarek, prof. AJD – „Homo doctus secum semper divitias habet” (Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą)
  8. Gaudeamus igitur

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń jest twórcą szkoły naukowej organicznej chemii fosforu. Jest autorem i współautorem 190 publikacji i referatów, w tym 5 książek i skryptów na temat syntezy organicznej i organicznej chemii fosforu, autorem i współautorem 14 patentów w tym 4 międzynarodowych. Jest współtwórcą technologii wytwarzania 4 związków biologicznie czynnych nowej generacji, stosowanych w leczeniu osteoporozy, wdrożonych do produkcji, w tym leku Ostemax 70 Comfort. Prof. Janusz Rachoń za swą działalność naukową został wyróżniony m.in. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2005 roku, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2006 roku, Nagrodą im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza w 2007 roku, Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2010 roku oraz Medalem im. Ignacego Mościckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2015 roku za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe oraz efektywną współpracę z przemysłem farmaceutycznym, oraz odznaczony Krzyżem: Kawalerskim, Oficerskim oraz Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.