Gimnazjum nr 3 pobiło własny rekord

www stypendysci z gim nr 3

Wielki sukces częstochowskiego Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej. Uczniowie szkoły uzyskali rekordową liczbę stypendiów w ramach VI edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Śląskiego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – zdobyli aż 19 stypendiów, co stanowi 5% wszystkich stypendystów na Śląsku i jednocześnie jest podwojeniem liczby stypendiów otrzymanych w roku ubiegłym. Stypendia – w liczbie 400 – przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego. Są to wyróżnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy jednocześnie zostają objęci opieką dydaktyczną przez nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych. Opieka ta ma pomóc stypendystom w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w gospodarowaniu środkami stypendialnymi.