Głosowanie na budżet partycypacyjny w Myszkowie

Myszkow

We wtorek 8 grudnia w Myszkowie odbędzie się głosowanie nad wyborem wniosków do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 roku. Głosowanie odbędzie się w 8 dzielnicach w godzinach 7:30-18:00. Oto lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie:

1. CENTRUM –  Miejski Dom Kultury w Myszkowie, ul. 3 Maja 15
2. POHULANKA 
– Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie, ul. Jaworznicka 34
3. CISZÓWKA 
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie, ul. Jedwabna 93
4. MIJACZÓW – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1
5. BĘDUSZ 
– remiza OSP Będusz, ul. Wyzwolenia 34
6. NOWA WIEŚ – remiza OSP Nowa Wieś, ul. Nowowiejska 2
7. PODLAS – Środowiskowy Dom Samopomocy Myszków, ul. Gałczyńskiego 6 i 7
8. MRZYGŁÓD – remiza OSP Mrzygłód, ul. Rynek 18

Do udziału w głosowaniu mają prawo zameldowani mieszkańcy danej dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat (wymagany dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość). Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy wybranym projekcie.

Za wybrane do zrealizowania w 2016 r. uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej dzielnicy.

 

Lista wszystkich projektów poddanych pod głosowanie dostępna na stronie internetowej UM Myszków.

 

Źródło: Urząd Miejski w Myszkowie