Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do korzystania z Serwisu kąpieliskowego w 2020 r.

źródło fot.: GIS

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach w Polsce. Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września (w tych ramach czasowych trwają sezony kąpielowe dla poszczególnych kąpielisk, które są ustalane indywidualnie przez organizatorów kąpielisk).
Szczegółowe informacje o wybranych kąpieliskach znaleźć można poprzez wybór kąpieliska na mapie Polski lub poprzez wyszukanie kąpieliska przy pomocy wyszukiwarki kąpielisk. Po wybraniu kąpieliska wyświetli się raport zawierający dane dotyczące m.in.:
– jakości wody,
– infrastruktury kąpieliska,
– warunków panujących na kąpielisku
– klasyfikacji i profilu kąpieliska.

Strona internetowa serwisu kąpieliskowego dostępna jest pod adresem: https://sk.gis.gov.pl/

W sezonie kąpielowym 2020 r. zostało wyznaczonych uchwałami rad gmin 623 kąpieliska (17 kąpielisk więcej niż w sezonie 2019 r.). Kąpieliska te zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej przed sezonem kąpielowym tj. w dniu 29 maja 2020 r. 1 czerwca 2020 r. otwarto 18 kąpielisk – większość zostanie otwarta pod koniec czerwca i z początkiem lipca br.

źródło: GIS