Gmina Rędziny przygotowuje zmiany planistyczne

Urząd gminy pracuje nad zmianą studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Rędzin, Marianki Rędzińskiej i Konina. Procedura jest długa i pracochłonna dlatego jej finalizacji trzeba spodziewać się latem 2018 roku. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli rozpocząć np. budowę domów, a część terenów stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów. Plany miejscowe w gminie w obecnej formie liczą sobie już 11-12 lat. Przepisy prawa nakazują robić ich analizę przynajmniej raz na 4 lata. Władze gminy ją wykonały i doszły do wniosku, że w Rędzinach, Mariance Rędzińskiej i Koninie należy wprowadzić zmiany, a w zasadzie to przygotować te dokumenty od nowa. Wynika to m.in. z zapotrzebowania na rozszerzenie obszaru, na którym można budować domy mieszkalne, choć nie tylko.
– Podjęliśmy ten wysiłek dla dobra lokalnej społeczności. Mało która gmina się na to decyduje, ponieważ sprawa wymaga wypełnienia wielu procedur – mówi Krzysztof Popiel, sekretarz w Urzędzie Gminy Rędziny.
– Tam gdzie będzie to możliwe, uwolnione zostaną tereny pod zabudowę mieszkalną. Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia swoich nieruchomości – podkreśla Marzena Taborek, która w urzędzie gminy zajmuje się planowaniem przestrzennym.
W trakcie przygotowywania jest także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina szykuje ją w obrębie Kamieniołomu Lipówka i Lotniska Rudniki – żeby uczynić te tereny atrakcyjniejszymi dla inwestorów. Zarówno w przypadku planów, jak i studium, na finalizację procedur w postaci stosownych uchwał rady gminy, trzeba poczekać do lata 2018 roku. Urząd musi bowiem uzgodnić szczegóły z wieloma organami, które mogą wnosić sugestie lub poprawki.
– Wiosną przyszłego roku planujemy publiczne wyłożenie przygotowanych dokumentów. Każdy będzie mógł je zobaczyć, złożyć ewentualne wnioski czy uwagi, które będą podlegały rozpatrzeniu – informuje Marzena Taborek.

źródło: UG Rędziny