Gminna dystrybucja węgla – jak to będzie wyglądało?

Rząd przygotowuje projekt ustawy, według którego gminy będą zobowiązane do dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców. Niektóre gminy już rozpoczęły przygotowania do realizacji nowych obowiązków.

Projekt „gminnej dystrybucji węgla” zakłada, że gminy nawiążą współpracę z wybranymi państwowymi dostawcami tego surowca. Wprawdzie ustawa wciąż jest procedowana, ale niektóre samorządy znając jej wstępne założenia, już rozpoczęły przygotowania do dystrybucji węgla na swoim terenie. Jak te przygotowania wyglądają, na przykładzie Gminy Poczesna omawia jej wójt, Krzysztof Ujma:

Niestety nowe regulacje mogą być niewystarczające dla potrzeb energetycznych mieszkańców Polski. Jak wyjaśnia Krzysztof Ujma, korzystając z pomocy gminy będzie można kupić łącznie 3 tony węgla:

Na ten moment nie wiadomo jak po wejściu ustawy w życie będzie wyglądał rynek detaliczny. Z pierwszych informacji, jakie nieoficjalnie można uzyskać w kopalnianych biurach handlowych wynika, że po wejściu ustawy w życie nie będzie się dało kupić węgla jako konsument. Gminy będą miały pierwszeństwo w zakupie tego surowca, co wskazuje na powstanie państwowego monopolu w handlu węglem.

Ponadto nowa ustawa nie przewiduje prawa do zgłoszenia reklamacji otrzymanego surowca. Jak zatem będą funkcjonowały nowe przepisy i czy nie będą obszarem do powstawania nadużyć, dowiemy się dopiero gdy wejdą w życie.