Gorąca zupa (i nie tylko) dla bezdomnych

Warunki panujące za oknem nie sprzyjają zwłaszcza osobom bezdomnym. W naszym mieście funkcjonują instytucje i osoby, które pomagają im przetrwać zimę – ten szczególnie ciężki dla nich czas.

Istotną i ważną pomoc niesie bezdomnym działalność streetworkerów. Mówi brat Mariusz Leszczak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1bezdomni_brat_mariusz_leszczak_04_01_19.mp3]

Jedną z form pomocy, którą udzielają bezdomnym rozmaite instytucje (takie jak chociażby Caritas) są przygotowane dla nich ciepłe posiłki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2bezdomni_brat_mariusz_leszczak_04_01_19.mp3]

Dolina Miłosierdzia jest miejscem, które już od dawna prowadzi czynną pomoc dla osób bezdomnych. Rozmawiamy z proboszczem, ks. Andrzejem Partiką:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/3bezdomni_ks_andrzej_partkia_04_01_19.mp3]

Pamiętajmy, że nasza reakcja często może uratować komuś bezdomnemu życie, a okazane wsparcie z pewnością zostanie przez niego docenione.

KF