Grafika użytkowa

1234563ddfb4f9de8ecab189953d47ec

20 lutego 2015 o godz. 19.00 w Centrum Promocji Młodych (Willa Generała) odbędzie się wernisaż wystawy „Grafika Użytkowa” pracowni prof. AJD Agnieszki Półroli z Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zadaniem specjalności „Grafika użytkowa” jest uzyskanie przez studentów kompetencji umożliwiających samodzielną pracę twórczą opartą na umiejętności świadomego zastosowania obrazu i pisma. Prace powstają za pomocą adekwatne dobranych tradycyjnych i nowoczesnych technik, którymi posługuje się grafika użytkowa.

Uczestnicy wystawy: prof. AJD Agnieszka Półrola, Magdalena Grzegorzek, Marzena Konik, Dorota Malina, Izabela Motyl, Paulina Przeniosło, Żaneta Wojtala.