Happening Oblicza Uzależnień

6_happening

Po realizacji 5 audycji radiowych w ramach programu Oblicza Uzależnień uczniowie częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w happeningu. Wszystko po to, aby świadomie przeciwdziałać uzależnieniom, a także kształtować w sobie postawy asertywne.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej numer 35 w Częstochowie na co dzień realizowali w szkole program MIŚ i UMA, które pomogły im wykonać zadania wynikające z założeń happeningu. Poradzili sobie z odegraniem scenek, pracą w grupach. Dodatkowo wykazali się dużą dojrzałością i mądrymi pomysłami.

Dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego happening był okazją do tego, aby swoim zaangażowaniem i kreatywnością zarazić młodszych kolegów i koleżanki. Dodatkowo mieli oni możliwość przećwiczenia swoich asertywnych umiejętności w praktyce. Ich scenki były oparte na doświadczeniu, co dodatkowo owocowało skutecznością pracy.

Dziękujemy za chęć udziału w tym ważnym przedsięwzięciu dyrekcjom obu szkół, nauczycielkom, które razem z dziećmi i młodzieżą wzięły udział w happeningu, a także Mateuszowi, który wyszedł z uzależnienia i dziś (25 listopada) dzielił się swoją życiową historią w czasie happeningu.

Happening i audycje radiowe zostały sfinansowane przez Urząd Miasta Częstochowy.

fot. Zbigniew Derda