Hejnał dla Częstochowy

Fot. Radio Fiat

W tym roku Częstochowa obchodzi 800-lecie pierwszej pisemnej wzmianki o mieście. Z tej okazji, podczas ostatniej sesji (17 grudnia) Rada Miasta uchwaliła nowy hejnał. Twórcą melodii jest znany muzyk i kompozytor Mateusz Pospieszalski. Uchwalenie utworu, który niedługo stanie się nowym symbolem miasta, wpisuje się również w tegoroczne obchody 30-lecia samorządu.

Jak tłumaczy Mateusz Pospieszalski, pomysł na stworzenie hejnału powstał już wiele lat temu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_hejnal_Pospieszalski_22_12_2020.mp3]

Konkretne działania w sprawie uchwalenia hejnału władze miasta podjęły dopiero niedawno. O wyborze melodii dyskutowano podczas spotkania „Zespołu do spraw uroczystości i ceremoniału miejskiego”, które odbyło się 12 listopada. Przez aklamację zdecydowano, że jako potencjalny hejnał Częstochowy przedstawiony zostanie utwór Mateusza Pospieszalskiego. Kompozytor tłumaczy, że jego utwór zbudowany jest na genezie starych hejnałów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_hejnal_Pospieszalski_22_12_2020.mp3]

Teraz hejnał musi zaopiniować Komisja Heraldyczna, czyli organ opiniodawczo-doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypomnijmy, że pierwszy hejnał Częstochowy skomponowany został w latach 50. XX wieku przez Zygfryda Jałowieckiego. Utwór skomponowany był nie na jedną – jak typowa kompozycja tego rodzaju – tylko na trzy trąbki. Autorem kolejnego hejnału był Stanisław Antoni Sypek.

ABK