Herody 2018

21 stycznia już po raz XXI odbędzie się Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2018”w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2.
Celem przeglądu jest ukazanie bogactwa form kolędniczych i ostatkowych, ich nietuzinkowości i oryginalności. Propagowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy specyfiki obrzędowości bożonarodzeniowej i ostatkowej. Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie. Przegląd ma charakter konkursowy. Komisja, w skład której wejdą etnografowie, folkloryści, oceni występujące grupy kolędnicze według kryteriów regulaminowych.
Do konkursu mogą zgłosić się grupy: herodowe, ostatkowe, kolędnicze grupy dorosłych i dzieci.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 15 stycznia 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Herody 2018”
lub na adres email:
folklor@rok.czestochowa.pl
Szczegóły na stronie rok.czestochowa.pl