Historia nigdy nie zapomina: obchody 80. rocznicy Bitwy pod Mokrą

Z racji przypadającej w tym roku 80. rocznicy II wojny światowej, w niedzielę, 1 września w Mokrej w gminie Miedźno przygotowano specjalne uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych walk tej wojny. Mowa o Bitwie pod Mokrą, będącej jednym z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.

Z tej okazji, poza corocznymi obchodami, pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą miała miejsce przysięga żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przewodził jej dowódca, płk Tomasz Białas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1_PRZYSIEGA_01_09_2019.mp3]

Jednym z gospodarzy uroczystości był wójt gminy Miedźno, Piotr Derejczyk, który zaznaczył, że pamięć o lokalnej historii jest czymś obligatoryjnym dla mieszkańców gminy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/2_PIOTR_DEREJCZYK_01_09_2019.mp3]

Podczas oficjalnych uroczystości głos w imieniu prezydenta RP zabrał płk Artur Choma, który podkreślił, że obchody 80. rocznicy napaści III rzeszy na naszą Ojczyznę są także upamiętnieniem momentu, w którym rozgorzała najstraszliwsza w dziejach wojna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/3_PLK_ARTUR_CHOMA_01_09_2019.mp3]

Nieobecnego Prezesa Rady Ministrów reprezentowała poseł Lidia Burzyńska, odczytując list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, skierowany do wójta gminy Miedźno. Oto jego fragment:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/4_LIDIA_BURZYNSKA_01_09_2019.mp3]

Na obchodach głos zabrał także wiceminister rolnictwa, Szymon Giżyński, który podczas przemówienia stwierdził, że napis widniejący na pomniku Bohaterów Bitwy pod Mokrą nie oddaje pełnej prawdy historycznej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/5_SZYMON_GIZYNSKI_01_09_2019.mp3]

Podczas wystąpień nie zabrakło również płk. Wojska Polskiego Zbigniewa Zielińskiego – zasłużonego i wielokrotnie odznaczanego weterana, zapisanego w kartach polskiej historii jako jeden z najmłodszych żołnierzy września 1939 roku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/6_PLK_ZBIGNIEW_ZIELINSKI_01_09_2019.mp3]

Jak co roku, nie mogło zabraknąć artystycznej części obchodów w postaci inscenizacji bitwy, w której rekonstrukcji  wzięło udział około 100 osób. Tegoroczne uroczystości otworzył natomiast „Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą”. Jego 10-kilometrowa trasa prowadziła przez tereny toczącej się w 1939 roku walki. Całość wydarzenia umilił koncert zespołu patriotyczno-historycznego „Forteca”.

BNO