Hodowli much w Gnaszynie prawdopodobnie nie będzie

Hodowli much w Gnaszynie prawdopodobnie nie będzie

Mucha czarna – Hermetia illucens | Fot. domena publiczna

Częstochowscy radni przyjęli w czwartek 20 maja uchwałę dotyczącą rozpoczęcia prac nad stworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. Plan ten ma doprowadzić do uniemożliwienia budowy wylęgarni much na styku Gnaszyna, Kawodrzy i Lisińca.

W ramach przypomnienia: jedna z firm działających na terenie Częstochowy rozważała uruchomienie wylęgarni muchy czarnej. Celem inwestycji miała być komercyjna hodowla larw. Inwestycję planowano uruchomić na terenie dawnej tapetowni – dzisiejszego Dospelu.

Urząd wojewódzki poddał pod wątpliwość poprzednią uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. Powodem tego były nieścisłości w załączniku graficznym.. W związku z tym, Rada Miasta Częstochowy była zmuszona uzupełnić braki formalne i ponownie podjąć uchwałę. Jakie skutki prawne będzie miało czwartkowe głosowanie, wyjaśnia Beata Struzik, radna miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_larwy_dospel_strozik_26_05.mp3]

Pierwsze informacje na temat planów budowy hodowli larw wywołały ogromne kontrowersje wśród mieszkańców nie tylko Gnaszyna i Kawodrzy, ale także sąsiedniego Lisińca. Rada dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza natychmiast rozpoczęła działania, mające na celu zablokowanie kontrowersyjnej inwestycji. O działaniach podejmowanych w tej sprawie opowiada przewodniczący rady, Łukasz Wawrzykowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_larwy_dospel_wawrzykowski_26_05.mp3]

Beata Struzik zauważa, że tego rodzaju inwestycja na obszarach miejskich mija się z celem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_larwy_dospel_strozik_26_05.mp3]

Jak podkreśla Łukasz Wawrzykowski, to nie sama hodowla jest problemem, tylko chęć zlokalizowania jej w obszarze gęsto zamieszkanym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/4_larwy_dospel_wawrzykowski_26_05.mp3]

W bezpośrednim sąsiedztwie niedoszłej wylęgarni mieszka kilkanaście tysięcy osób. Decyzja zezwalająca na budowę takiego obiektu może być wydana wyłącznie w oparciu o przesłanki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystko wskazuje na to, że plan zagospodarowania tego obszaru nie będzie przewidywał prowadzenia tam działalności rolniczej, hodowlanej czy ryzykownej ze względów ekologicznych lub zdrowotnych.

O sprawie będziemy jeszcze informować.

RG