Hołd dla „Warszyca”

W sobotę (17 lutego) w rocznicę stracenia przez aparat komunistyczny Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” środowisko Prawa i Sprawiedliwości Regionu Częstochowskiego oraz przedstawiciele NSZZ ,,Solidarność” i Unii Laikatu Katolickiego oddali mu cześć, składając kwiaty pod jego pomnikiem. ,,Warszyc” został rozstrzelany 19 lutego 1947 roku. W uroczystości, którą rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, uczestniczyli parlamentarzyści – poseł Lidia Burzyńska, poseł Konrad Głębocki i poseł Szymon Giżyński, prezes Zarządu Okręgi PiS w Częstochowie oraz senator Ryszard Majer i senator Artur Warzocha. Obecni byli także przewodniczący Zarządu NSZZ ,,Solidarność” Jacek Strączyński i jego zastępca Dorota Kaczmarek, wiceprzewodniczący ULK Krzysztof Janus oraz radni Prawa i Sprawiedliwości. Poczty sztandarowe wystawili NSZZ ,,Solidarność” i Prawo i Sprawiedliwość.