I Jurajski Festiwal Społeczności PaT

42-286394

W piątek (22 maja) po raz pierwszy w Częstochowie odbędzie się „I Jurajski Festiwal Społeczności PaT” programu realizowanego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka a Ty”. Organizatorami festiwalu jest Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Częstochowy, Śląska Grupa Wojewódzka IPA oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie.
Swój udział w festiwalu zapowiedziały grupy reprezentujące trzy województwa: śląskie, opolskie oraz łódzkie.  Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łukasińskiego w Częstochowie od 12.00 swój spektakl  przedstawi sześć grup z: Sieradza, Opola, Strzelec Opolskich, Lublińca, Orzesza-Ornontowic oraz Częstochowy. Dodatkowo przed galą finałową swój program zaprezentują dzieci z szkoły podstawowej numer 53 w Częstochowie, które nagrodzone zostaną statuetką społeczności PaT.