I Jurajski Kongres Gospodarczy

15 listopada odbył się w Częstochowie I Jurajski Kongres Gospodarczy. W trakcie obrad poruszano problematykę rynku pracy w Częstochowie i województwie, a także roli, jaką odgrywa w tej sferze samorząd terytorialny i gospodarczy. Ponadto dyskutanci poruszyli kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz równych praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mówi jedna z prelegentek – Grażyna Klamek z częstochowskiego  Powiatowego Urzędu Pracy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/I-jurajski-kongres-gospodarczy1.mp3]

Program konferencji podzielony był na kilka paneli dyskusyjnych. Jeden z nich dotyczył inicjatywy zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu północnego. Mówi wicedyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Marcin Biernat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/kongres-jurajski2.mp3]

Ponadto poruszono kwestie roli samorządu gospodarczego w kształtowaniu współczesnego rynku pracy oraz w procesie kształcenia kadr. Poruszono także problematykę dotacji na szkolenia i doradztwa dla małych i średnich firm. Sympozjum zorganizowały: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Centrum Obsługi Inwestora.

Piotr Nicpoń