I stało się światło

3

Nieczęsto projekty artystyczne łączą się z naukowymi. Naprzeciw tego trendu staje wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki, której wernisaż odbędzie jutro (14 listopada) o 18 w Sali Gobelinowej. Wystawa pt. „I stało się światło”, organizowaną przy pomocy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, będzie czynna do 15 lutego.

Spośród wielu zjawisk fizycznych za motyw przewodni wystawy wybrano zagadnienia związane ze światłem. Ekspozycja składa się z dwóch części: artystycznej, w ramach której prezentowane są prace powstałe ze światła lub światło wykorzystujące, oraz naukowej, której projektu autorami są Ewa Kądzielawa-Major oraz Jan Major, doktoranci z Instytutu Fizyki UJ, a sam Instytut wspiera wystawę organizacyjnie. Natomiast doktoranci z Instytutu Fizyki AJD, w ramach wolontariatu, prowadzić będą zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także będą przewodnikami po wystawie.

W części artystycznej wystawy biorą udział twórcy, dla których światło jest podstawowym tworzywem i przedmiotem zainteresowania. Udostępnione zostaną m.in. projekcje multimedialne prof. Antoniego Porczaka i prof. Jerzego Oleka, instalacja-kolaż przestrzenny Kuby Garści, wielkoformatowa lampa Jakuba Jagiełły.