Idź i głoś – rekolekcje z o. Johnem Bashoborą

“Idź i głoś” to temat rekolekcji, które odbyły się 8 lipca w parafii św. Stanisława BM w Częstochowie. Rekolekcje przyciągnęły bardzo wielu ludzi z całej Polski, a nawet z zagranicy. Wszyscy przyjechali doświadczyć żywego Boga i wsłuchać się w naukę księdza z Ugandy, o. Johna Bashobory. O celach spotkania opowiada proboszcz parafii, w której się ono odbywało, ks. Jacek Michalewski: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/Michalewski.mp3]
Jeden z uczestników rekolekcji, kleryk Mateusz Golis przyjechał dokładnie po to, by się napełnić Duchem Świętym: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/Golis.mp3]
Podczas rekolekcji o. Bashobora podkreślał, żeby się radować obecnością Boga. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej atmosferze. Nie zabrakło śpiewu kaznodziei oraz tańców, a w sposobie jego wypowiedzi był pokój i prostota, mówi Katarzyna Klimas, uczestniczka rekolekcji: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/Klimas.mp3]
Sposób przemawiania o. Johna odpowiada jego codzienności w Ugandzie, gdzie prowadzi szkoły i sierocińce dla dzieci i młodzieży. Mówi s. Tomasza Potrzebowska ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/s-Tomasza.mp3]
O. John w czasie rekolekcji mówił, że jesteśmy wezwani do głoszenia Królestwa Bożego, bo Bóg chce dokonywać dzieł przez swój lud. Zaznaczał apostolską misję Kościoła i zachęcał do współdziałania z Duchem Świętym, który jest owocem miłości Ojca i Syna. Modlił sie także o uzdrowienie chorych na nowotwory, nadciśnienie, uzależnionych od róznych używek. Zapraszał do otwierania sie na działanie Ducha Świętego, by osiągnąć życie wieczne.

KN