II etap rekrutacji do przedszkoli

dzieci za wiki

Rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół na rok szkolny 2015/2016 odbywa się, podobnie jak w latach ubiegłych, z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja jest prowadzona w dwóch etapach.

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do wymienionych placówek, muszą do 13 marca 2015 r. potwierdzić w swojej placówce wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia równa się rezygnacji.

– Kolejny etap rozpocznie się 18 marca i potrwa do 1 kwietnia. Będzie dotyczył nowych kandydatów, a więc dzieci, które w tej chwili nie chodzą do przedszkoli. Systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci sześcioletnie urodzone w 2009 r., bo one od 1 września pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej – mówi Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy.

W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy. Mogą wziąć w niej udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie, tzn. rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór, i tam składają wnioski.

Krzysztof Rygalik